Navigatie

Werkzaamheden

Vanaf 1 januari 2021 zijn wij, Verheij Integrale Groenzorg, de groenbeheerder voor Waspik, Sprang-Capelle en Driessen, in opdracht van de Gemeente Waalwijk.

Graag willen wij ervoor zorgen dat Waspik, Sprang-Capelle en Driessen mooie plaatsen zijn en blijven. Wij zijn daarom bezig met onkruid bestrijden, maaien, snoeien, rooien, planten, zwerfafval ruimen, en nog veel meer. Dit doen wij volgens het innovatieve contract met de gemeente bij de meeste werkzaamheden op beeldkwaliteit en niet volgens een vaste frequentie (bijvoorbeeld 4 maal maaien per jaar).

  • Wie is Verheij?

    Verheij Integrale groenzorg uit Sliedrecht verzorgt buitenruimten. Onze aanpak is integraal en ons werkterrein heel Nederland. We werken voor o.a. overheden, onderwijs- en zorginstellingen en vastgoedbedrijven. Als familiebedrijf zijn wij sterk betrokken bij organisatie, klant en omgeving. Bekijk meer op www.verheijbv.nl.

  • Wat is beeldkwaliteit in Waalwijk?

    De gemeente Waalwijk en Verheij hebben afgesproken hoe schoon en hoe netjes de buitenruimte moet zijn. We hebben bijvoorbeeld afgesproken hoeveel onkruid er mag staan, hoe lang het gras van gazons en langs watergangen mag zijn, hoeveel tegels een beetje scheef mogen liggen en hoeveel zwerfafval er mag liggen. Deze afspraken volgen uit een afgesproken beeldkwaliteit. Wij voeren op zo’n manier onderhoud uit, dat de buitenruimte er uit ziet zoals we met de gemeente hebben afgesproken. We noemen dit ook wel ‘werken op beeld’.